CubeSTAR in the News

OSCAR News: Norwegian Student’s CubeSTAR in the press
15-12-2011

Electronics Weekly (No. 2491, p.2): CubeSTAR Mission
14-12-2011

Vesterålen Online: 
Tester unikt studenteksperiment
29-11-2010


RangeNews No.1/2010: Small Satellite - unique research
10-02-2010

Apollon.no: 
Studenter varsler romvær med egen satellitt
09-03-2009

forskning.no: 
Studenter lager framtidssatellitt
20-12-2008